Nieuws voor medewerkers

NIEUW bericht
 

Doe mee aan de Bedrijfsfitness Startweken en maak kans op mooie prijzen.

Hier vind je alle informatie.

 

Marieke Raap van c.b.s. De Regenboog te Dokkum heeft onderzoek gedaan naar PLG's. Via deze link kom je bij de informatie.

 

Opinie Jan de Jonge
Jan de Jonge heeft een opiniestuk geschreven over ICT en technologie in het onderwijs. Het artikel is te vinden op de homepage.

Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief nummer 2 is in de lucht. Je vindt hem in de Sharepoint-omgeving. Veel leesplezier toegewenst.

Verbouw kantoor Arlanta
De verbouw van het ARLANTA-kantoor is in volle gang. Er wordt gesloopt, er worden stellingen opgeworpen, alles als voorbereiding op wat komen gaat. 

De vergaderzaal is tijdelijk buiten gebruik. De alternatieve vergaderruimte bevindt zich in een bovenlokaal van de Groen van Prinstererschool te Dokkum. 

 

Subsidie vervanging schoolleiders i.v.m. masteropleiding‚Äč

Schoolleiders die een masteropleiding willen volgen kunnen binnenkort in aanmerking komen voor subsidie. Het bevoegd gezag ontvangt op grond van deze subsidieregeling een tegemoetkoming in de vervangingskosten van de schoolleider. Dit betekent dat schoolleiders studieverlof kunnen krijgen voor het volgen van een masteropleiding.
De subsidie kan worden aangevraagd via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies Instellingen (DUS-i). De aanvraagperiode loopt van 1 april tot en met 15 oktober 2017.

 
Nieuwsbrief voor medewerkers, jaargang 1, nummer 1
 

BedrijfsfitnessNederland

MijnFitnessplan is de website waar medewerkers inloggen voor de bedrijfsfitnessregeling van hun werkgever. Met ingang van 2017 is dit klantportaal vernieuwd! Het aanbod van de ruim 2.200 fitnesslocaties en 10.000 verschillende abonnementsvormen is nu nog overzichtelijker. Ook is het fiscale voordeel direct zichtbaar en helpt de nieuwe overstapservice medewerkers bij het wijzigen van een privé lidmaatschap naar een voordelig bedrijfsfitnessabonnement. Lees verder op de website van BFNL.

 

Professionalisering in de praktijk

Uit onderzoek van OESO in 35 verschillende landen blijkt dat professionalisering, gericht op  het uitwisselen van kennis over verschillende lesmethoden en ervaringen uit de praktijk, uiteindelijk leidt tot betere kennisoverdrracht in de klas. Het rappport beschrijft dat professionalisering voor leerkrachten van groot belang is, maar dat het uit maakt welke soorten professionaliseringsactiviteiten worden opgezet.

 

Subsidie bewegingsonderwijs aanvragen

Gymnastiekles geven, ook in de bovenbouw 

Sinds 2000 geeft een pabo-diploma alleen bevoegdheid voor gymnastieklessen aan de groepen 1 en 2. Voor groep 3 tot en met 8 is aanvullende kwalificatie vereist van de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs. 

Wat veel leraren niet weten is dat zij in aanmerking kunnen komen voor een subsidie, zodat gymlessen worden gegeven door vakleerkrachten en breed bevoegde leraren. Dit is een tijdelijke regeling, die loopt van 2015 tot en met 2017. In het bezit zijn van een gymnastiekbevoegdheid voor alle groepen, maakt je kansen op de arbeidsmarkt groter.

Samenstelling subsidie
Als je in aanmerking komt voor de subsidie, kun je een vergoeding krijgen voor:
- het collegegeld, en 
- een deel van de studiemiddelen en 
- de eventuele reiskosten. Een vergoeding voor studieverlof is niet mogelijk.

Voorwaarden en aanvragen
Deze subsidie is iets anders dan de lerarenbeurs en gaat ook niet ten kosten van je lerarenbeurs. Voor deze subsidie gelden ook andere voorwaarden dan voor de lerarenbeurs. Ook geldt er een andere aanvraagperiode en een andere aanvraagprocedure.

Wat moet je doen? Klik hier voor de procedure. Daar staat precies de procedure beschreven.