Gepubliceerd op: 15 november 2018
Stichting Arlanta (en VCBO Kollumerland) hebben een vacature voor een orthopedagoog. 
Gepubliceerd op: 22 oktober 2018
Klik hier voor de nieuwste vacature bij Arlanta
Gepubliceerd op: 1 september 2018
In de wijk de Trije Terpen in Dokkum staat een nieuwe school: cbs De Pionier. 
Gepubliceerd op: 14 augustus 2018
Scholen By de Boarne en de Foeke Sjoerdsskoalle gaan samen verder onder de naam Wrâldwizer. 
Gepubliceerd op: 10 augustus 2018
Tjalling, leerling van De Bron te Dokkum  bracht een bezoekje aan het voortgezet onderwijs en hij
Gepubliceerd op: 20 juli 2018
Luuk Nicolai studeerde onlangs af aan de NHL Hogeschool als Bachelor of Laws. Van harte gefeliciteerd, Luuk! Prachtige prestatie heeft hij geleverd. Luuk deed bij Arlanta onderzoek naar de juridische context van de formele samenwerki ...
Gepubliceerd op: 19 juli 2018
In deze nieuwsflits informeren we u over de laatste ontwikkelingen die achter de schermen plaats vinden in aanloop naar de start van De Pionier.
Gepubliceerd op: 2 juli 2018
Hiske geslaagd!
Gepubliceerd op: 29 mei 2018
Op 24 mei is tijdens een bijeenkomst met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, het directeurenoverleg, de raden van toezicht en het bestuur de intentieverklaring voor een bestuurlijke fusie tussen Arlanta en VCBO Kollumerland ondertekend. Hie ...
Gepubliceerd op: 25 mei 2018
Mooi nieuws vanuit Paesens en de kinderen van 't Kompas. Het Jeugdjournaal kwam op bezoek. 
Gepubliceerd op: 26 maart 2018
Veel ouders praten mee, tijdens het eerste oudercafé van Arlanta Volle bak tijdens het eerste oudercafé op 12 maart 2018 van Arlanta in theater Sense in Dokkum. Ruim 70 ouders gingen met elkaar in gesprek over hoe je ouderbetrokkenh ...
Gepubliceerd op: 7 maart 2018
De Gearing te Ee viert feest. 
Gepubliceerd op: 25 januari 2018
Vanvond wordt de nieuwe kinderburgemeester van Dongeradeel geïnstalleerd. Ze heet Aukje Miedema en zit op de Foeke Sjoerds Skoalle te Oosternijkerk. Van harte gefeliciteerd Aukje. Geweldig gedaan!
Gepubliceerd op: 16 januari 2018
Voorgenomen besluit Samenlevingsschool/Kindcentrum Holwerd getekend.
Gepubliceerd op: 12 december 2017
Op 29 november hebben we met z'n allen kunnen genieten van prachtige verhalen tijdens het onderwijssymposium. Sjef Drummen, directeur/onderwijskunstenaar en ontwikkelaar van het Agora-concept (VO school in Roermond), opent het symposium stevig! ...
Gepubliceerd op: 12 december 2017
Op 1 december deed één van onze scholen, Bernewird, mee aan (s)cool-on-wheels. 
Gepubliceerd op: 24 november 2017
Op 8 november vond bij Arlanta de najaarsconferentie plaats.
Gepubliceerd op: 6 oktober 2017
Petra Jelsma van SBO De Twine zet zich in voor Hola4Canoa, een onderwijsproject ten behoeve van het getroffen kind tijdens de aardbeving in april 2016. 
Gepubliceerd op: 18 september 2017
Marjan Strikwerda heeft maandag namens de basisscholen van Arlanta een cheque van 1000 euro in ontvangst genomen voor het aanschaffen van allerlei tuinbenodigdheden voor de leerlingen van de Twine. Dit bedrag is afkomstig van een actie van supermark ...
Gepubliceerd op: 23 juni 2017
Tablets en andere ICT-hulpmiddelen in de klas: er zijn voor- en tegenstanders te vinden. Maar grijp de kansen die de nieuwe technologie biedt, ze kunnen recht doen aan verschillen tussen leerlingen. Jan de Jonge schreef er een opiniestuk over. ...
Gepubliceerd op: 16 mei 2017
Twee jaar geleden koos Arlanta, de stichting voor christelijk basisonderwijs in Dongeradeel, voor een nieuwe koers met onderwijsvernieuwing als rode draad. Dit gebeurde onder de bezielende leiding van bestuurder Carin Doodeman: “Het onderwijs ...
Gepubliceerd op: 25 april 2017
Door allerlei acties haalden de kinderen én juf Marja 2600 euro op. Juf Marja gaat tijdens de meivakantie aan de slag op de school in Kalisizo.  
Gepubliceerd op: 6 april 2017
Leerlingen van basisschool Bernewird te Bornwird kunnen er wat van! 
Gepubliceerd op: 5 april 2017
Negen webmasters van Arlanta volgen een boeiende training over de websites van de scholen.
Gepubliceerd op: 29 juni 2016
Leerlingen van één van de scholen van ARLANTA maakten iets bijzonders mee.
Gepubliceerd op: 29 maart 2016
De kinderen van Arlanta leren de basisprincipes van het programmeren De computer is niet meer weg te denken uit de moderne maatschappij. Er mee om kunnen gaan is bijna een voorwaarde om klaar te zijn voor de toekomst.  
Gepubliceerd op: 3 februari 2016
Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen tot € 20.000 subsidie aanvragen om te investeren in muziekonderwijs.
Gepubliceerd op: 1 februari 2016
Met ingang van 1 februari 2016 hanteert de inspectie voor de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs geen eigen normen meer. Dit betekent eveneens dat een oordeel over de tussenresultaten niet langer betrokken wordt bij het eindoordeel ...
Gepubliceerd op: 22 januari 2016
In deze tweede nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken waarop ARLANTA de ondersteuning van leerkrachten (en daarmee van de kinderen) gaat inrichten.  
Gepubliceerd op: 27 augustus 2015
Per 1 augustus 2015 heeft het bestuur van SBO De Twine de school overgedragen aan het bestuur van de Stichting CBO Dongeradeel.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.