ICT

De ontwikkelingen in de ICT gaan razendsnel, onvermoede mogelijkheden met vele vormen van hardware en software dienen zich aan. We zien ICT als een belangrijk middel om kennis te verwerven en te delen. Informatie uit de hele wereld is 24/7 toegankelijk en groeit exponentieel. De toekomst is aan de tablets en andere moderne toepassingen die gepersonaliseerd onderwijs mogelijk maken. We gaan hier stapsgewijs mee aan de slag. Het is daartoe van belang om de ICT-infrastructuur te verbeteren en te zorgen voor voldoende snel internet.

Binnenkort wordt een begin gemaakt met een nieuw ict-beleidsplan dat ambitieus en toekomstbestendig is.