Talentontwikkeling

De visie op onderwijs van Arlanta is gebaseerd op het feit dat iedere leerling uniek is. Dit betekent niet
dat voor iedere leerling een uniek onderwijsprogramma noodzakelijk, mogelijk of zelfs wenselijk zou zijn.
Arlanta organiseert gedifferentieerd onderwijs, dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen en dat
ook in de praktijk uitvoerbaar is. In de afgelopen decennia is  er veel aandacht geweest voor de
‘zwakkere’ leerling. De deskundigheid binnen de scholen is daarin enorm toegenomen. Naast de
‘zwakkere’ leerlingen hebben ook excellente en (hoog)begaafde leerlingen recht op een afgestemd
aanbod. Deze ontwikkeling staat binnen Arlanta volop in de belangstelling.