Tussenschoolse opvang

In principe is op elke school de mogelijkheid van tussenschoolse opvang, waarbij de opvang kostendekkend geregeld wordt vanuit de deelname.
Om dit alles goed te organiseren wordt gebruik gemaakt van een werkplan dat voor alle direct betrokkenen, te weten: kinderen, ouders/verzorgers, leidsters tussenschoolse opvang, leerkrachten, directeur, een duidelijke handleiding vormt. 
Het werk/beleidsplan bevat een aantal richtlijnen aangegeven vanuit Arlanta. 
Dit zijn ook de landelijke richtlijnen en verder is het werk/beleidsplan toegespitst op de eigen schoolsituatie.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de school.