Expertgroepen

Arlanta werkt met expertgroepen. Deze groepen doen onderzoek en maken beleid op het terrein waarvoor de expertgroep in het leven is geroepen.

Expertgroepen:

  • Academie
    Masterthesis 'De Invloed van Kortcyclisch Werken binnen Professionele Leergemeenschappen op Veranderingen in de Cognitie en de Praktijk van Leerkrachten'.
    Marieke Raap
  • Communicatie en PR
  • Dwarsliggers
  • Financiën
  • Identiteit
  • Passend Onderwijs