InvalPool en vacatures

De InvalPool

ARLANTA is altijd op zoek naar enthousiaste vervangers. Arlanta maakt gebruik van een digitale invalpool
waarmee snel een vervanger kan worden gevonden. Het vervangerssysteem InvalPool wordt met PCBO Dantumadiel en VCBO Kollumerland beheerd.

Belangstellenden voor de Invalpool kunnen een open sollicitatie sturen aan
ARLANTA
T.a.v. mevrouw C. Doodeman
Postbus 2
9100 AA DOKKUM


Na ontvangst van uw open sollicitatie (met daarin ook beschreven waarom u kiest voor christelijk onderwijs)
+ Curriculum Vitae ontvangt u een bevestiging en wordt u mogelijk uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Open sollicitaties worden een jaar lang bewaard. Van eventuele vacatures wordt u in kennis gesteld wanneer
er geen overige verplichtingen zijn binnen ARLANTA.