Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Arlanta en de scholen. De Raad van Toezicht adviseert het bestuur. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn uitgewerkt in een reglement.

In de Raad van Toezicht zit een lid op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

De Raad van Toezicht kiest bij de uitvoering van haar taak voor waardengericht toezicht. Natuurlijk wil de Raad als toezichthouder graag zien dat Arlanta aan alle formele vereisten voldoet en dat de financiële continuïteit gewaarborgd is. Dit formele toezicht is en blijft belangrijk. Maar daarbij wil de Raad niet uit het oog verliezen dat het uiteindelijk gaat om hen waaraan Arlanta haar bestaansrecht ontleent: de kinderen die de wereld willen leren lezen.

De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs.


De Raad van Toezicht wordt gevormd door:


De heer Derek Kuipers

Portefeuille:  Onderwijs/innovatie

Voorzitter
 

De heer Pieter Willem Meinema
Portefeuille: Financiën


Vacature

 

Het reglement Raad van Toezicht vindt u hier

 

 


 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.