Aanmelding leerling

Procedure aanmelding nieuwe leerlingen

De basisscholen in Dokkum, met uitzondering van SBO De Twine, organiseren in het voorjaar een inschrijfdag waarop u als ouder/verzorger uw kind kunt inschrijven voor het volgende schooljaar.

Deze inschrijfdag wordt via een advertentie in de Nieuwe Dockumer Courant (huis-aan-huiseditie) bekend gemaakt in de periode februari/maart.

De basisscholen buiten Dokkum benaderen zelf de ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen. Voordat uw kind vier jaar wordt neemt de school contact met u als ouder/verzorger op.

Uiteraard kunt u bij vragen altijd contact opnemen met de school van uw keuze.