De Pionier Nieuwsflits 5

19 juli 2018

In deze nieuwsflits informeren we u over de laatste ontwikkelingen die achter de schermen plaats vinden in aanloop naar de start van De Pionier.

Voor de eerste keer op briefpapier met het nieuwe logo. Heeft u het filmpje over het nieuwe logo al gezien?

Huurovereenkomst grond

Er is deze week opnieuw overleg geweest met de gemeente. We zijn blij te kunnen vertellen dat dat heeft geleid tot overeenstemming over het gebruik van de grond en de plaatsing van het tijdelijke gebouw. Het formele contract moet nog getekend worden, maar op basis van een huurovereenkomst kan Arlanta gebruik maken van de grond in de wijk de Trije Terpen.

Positionering school en plein

Wat betreft de plaatsing van het gebouw op het stuk grond had zowel Arlanta als de gemeente bepaalde wensen. Die hadden onder andere te maken met visie, de mogelijkheid van een permanente school, de mogelijkheid voor woningbouw en verkeersbewegingen. De stedenbouwkundig adviseur is nauw betrokken geweest bij de ideeën daarover. Ook Veilig Verkeer Nederland heeft daarin meegedacht. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat als een school(plein) zichtbaar is bij binnenkomst van een wijk, het rijgedrag daardoor positief beïnvloed wordt. Alle wensen en argumenten zijn naast elkaar gelegd en daar is onderstaande positionering uit gekomen.

Verkeersplan

Een groot aantal ouders heeft de enquête van Veilig Verkeer Nederland ingevuld. Hartelijk dank daarvoor. De uitkomsten zijn geanalyseerd en dat leidt in sommige gevallen tot tegenstrijdige wensen. Waar de een graag dichtbij parkeert in verband met het moeten dragen van een baby in een Maxi-Cosi, ziet de ander graag dat de verkeersbewegingen zoveel mogelijk uit de buurt van de school plaatsvinden. Het is dan ook niet haalbaar om iedereen tevreden te stellen. Met een kleine werkgroep wordt een verkeersplan opgesteld, waarmee de verkeersveiligheid zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Zodra daar inhoudelijk meer over te zeggen is, informeren we u daarover.

Inschrijvingen

Een groot aantal ouders heeft de inschrijving van hun kind definitief gemaakt. Als het gaat om kinderen die nu naar een andere school gaan, dan is er in alle gevallen contact geweest met de andere school. Als er niets is wat de inschrijving in de weg staat, dan wordt er een bevestiging verstuurd. Die bevestigingen zijn samen met de jaarkalender afgelopen week verstuurd.

Heeft u de inschrijving van uw kind nog niet definitief gemaakt, maar wilt u dat nu wel doen? Stuur de inschrijving dan naar:

Cbs De Pionier
t.a.v. T. Hogendorp

Postbus 218
9100 AE DOKKUM

Ook tijdens de zomervakantie kunnen de inschrijvingen dan verwerkt worden.

Wensen voor De Pionier

Donderdagmiddag hebben kinderen van de Groen van Prinsterer alvast hun wensen voor De Pionier geplant op de locatie van De Pionier. In een optocht met spandoek zijn de kinderen naar de nieuwe plek gelopen. De kinderen wensen een mooie, gezellige school. En daar hopen wij natuurlijk ook op!

Facebookpagina

De Pionier heeft een eigen Facebookpagina: @cbsdepionier. In eerste instantie was het de bedoeling om de volgers van de Facebookpagina van De Groen van Prinsterer mee te nemen. Facebook heeft echter de naamsverandering afgekeurd. Daardoor is het niet mogelijk de volgers over te hevelen. Inmiddels zijn er al bijna 100 volgers. Gaat u de nieuwe pagina ook volgen?

Nieuws updates

In de zomervakantie verschijnen er geen wekelijkse nieuwsflitsen. Wel worden op de Facebookpagina @cbsdepionier af en toe updates gegeven van de werkzaamheden bij het nieuwe schoolgebouw. De eerstvolgende nieuwsflits verschijnt in de week van 27 augustus, de week voorafgaand aan de start van het schooljaar.

Tot slot

Tot slot wensen we u allen een hele fijne vakantie en hopelijk kunnen we u begroeten op vrijdag 31 augustus tussen 10.00 en 12.00 uur bij het nieuwe gebouw. En anders heel graag tot maandag 3 september!

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.