Geschillen

Hoe lossen we geschillen op ?
 

Als er verschil van mening is ontstaan tussen ouder en school, gelden de volgende afspraken:

1. Het eerste aanspreekpunt is de leerkracht waarmee u van mening verschilt. De beste oplossing is altijd om er samen uit te komen.

2. Lukt dat niet, dan kunt u het verschil van mening voorleggen aan de directeur, die, na beide partijen te hebben gehoord, zal proberen tot overeenstemming te komen

3. Is dat ook niet succesvol, dan is de volgende stap het College van Bestuur van Stichting ARLANTA. Adres en telefoonnummer vindt u op de homepage

4. Ook kunt u overleggen met de vertrouwenspersoon Stichting ARLANTA. Dit is mevrouw Mieke Kok. Haar contactgegevens zijn: mieke@adviesgroepmensenwerk.nl (e-mail) of 06 23 96 25 44

5. Zijn er klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, dan kunt u contact opnemen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111.

6. Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwjis kunnen mensen voortaan terecht bij één loket. Dat is mogelijk geworden door de oprichting van de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Op de website  kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de (klachten)procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.