Inspectie

De onderwijsinspectie is belast met het beoordelen van de scholen. Daarvoor zijn beoordelingsarrangementen vastgesteld. Hoe meer risico’s voor het onderwijs er op een school worden geconstateerd, hoe vaker de inspecteur de school zal bezoeken.

De inspecteur beoordeelt:

  • de opbrengsten
  • het onderwijsleerproces
  • de zorg en begeleiding
  • de kwaliteitszorg en
  • of de school voldoet aan de wet- en regelgeving.

Bij Arlanta streven we ernaar om voor alle scholen het basisarrangement toegekend te krijgen. In dat geval komt de inspecteur eenmaal per vier jaar de school bezoeken. Om de vinger aan de pols te houden, vindt er elk jaar een overleg tussen het College van Bestuur en de senior beleidsmedewerker onderwijs van Arlanta met de inspecteur plaats. In dat gesprek worden alle scholen besproken. Daarbij wordt zowel naar cijfers van toetsgegevens en de eind- citotoetsscores gekeken als naar omstandigheden die de onderwijskwaliteit kunnen beïnvloeden. U kunt de gegevens vinden op de website van de inspectie. “Hoe beoordeelt de inspectie mijn school?".

Klik hier

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.