Klachtenregeling

Als er sprake is van een verschil van mening, een klacht of een geschil richting één van onze medewerkers, dan gelden de volgende afspraken:
 

1. Het eerste aanspreekpunt is de medewerker zelf, waarmee u van mening verschilt of een klacht over heeft. De beste oplossing is altijd om er samen uit te komen.

2. Lukt dat niet, dan kunt u het verschil van mening of het geschil (een onopgeloste klacht) voorleggen aan de directeur van de school, die, na beide partijen te hebben gehoord, zal proberen tot overeenstemming te komen.

3. Is er nog steeds een geschil, dan is de volgende stap het College van Bestuur van Stichting Arlanta. Adres en telefoonnummer vindt u op de homepage.

4. Ook kunt u overleggen met de externe vertrouwenspersoon. Dit is mevrouw Marianne Kokshoorn. Haar contactgegevens zijn: 06 31 64 90 98 en haar mailadres is m.kokshoorn@ggdfryslan.nl  

 

5. Zijn er klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, dan kunt u ook contact opnemen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111.

6. Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs kunt u tenslotte terecht bij Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Op de website  kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de (klachten)procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.