Passend onderwijs

"Passend Onderwijs doen we samen"
Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs in werking getreden. Met de invoering van deze wet wordt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de extra onderwijsondersteuning neergelegd bij de schoolbesturen, in overleg met de ouders, leerkrachten en gemeenten. De Wet op Passend onderwijs biedt daarvoor veel ruimte. Dat is een bewuste keuze. Door de verantwoordelijkheden dicht bij de scholen te organiseren, kan beter worden aangesloten bij de ondersteuningsvraag van kinderen en leerkrachten en de specifieke kenmerken van het samenwerkingsverband. Goede ondersteuning in de reguliere basisscholen kan voorkomen dat kinderen verwezen moeten worden naar het speciaal onderwijs. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die dat echt nodig hebben.

In Friesland is sinds 1 augustus 2014 één provinciaal samenwerkingsverband actief voor het basisonderwijs. De kerntaak van het provinciaal samenwerkingsverband is het budget voor ondersteuning van kinderen beschikbaar stellen aan de schoolbesturen. Daarmee is het aan de schoolbesturen zelf om voor een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen te zorgen dat er op gericht is om aan de onderwijsbehoeften van kinderen te voldoen.

Website Passend Onderwijs Friesland

De ondersteuningsstructuur van Arlanta bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk het ondersteuningsteam op schoolniveau, het bovenschools ondersteuningsteam en het integraal disciplinair overleg.
Op elke school van Arlanta is een ondersteuningsteam actief. Dit ondersteuningsteam bestaat minimaal uit de directeur en de intern begeleider.
Het bovenschools ondersteuningsteam (BOT) bestaat uit de kwaliteitsondersteuners binnen Arlanta en een Centrale kwaliteitsondersteuner (CIB'er). Het BOT is als team verantwoordelijk voor alle ondersteuningsvragen van leerkrachten en leerlingen binnen de stichting. Bij een integraal disciplinair overleg (IDO) zijn de CIB'er en de toeleverende of ontvangende kwaliteitsondersteuner aanwezig. Op afroep kan ook de orthopedagoog, jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk, jeugdzorg en/of anderen aanschuiven. De coördinatie van het IDO wordt geregeld door de CIB'er.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.