Medezeggenschap

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is het orgaan binnen de stichting waarin ouders en personeelsleden  zijn vertegenwoordigd. De GMR heeft instemmingsrecht op veel beleidsterreinen, wanneer het alle of een meerderheid van de scholen binnen de stichting betreft. De GMR is samengesteld uit acht leden, waarvan vier leden uit de personeelsgeleding en vier leden uit de oudergeleding. 
De GMR stelt jaarlijks haar activiteitenplan vast.
Voorzitter van de GMR is  Riemkje Riemersma

gmr@arlanta.nl

 

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft een MR, waarin ouders en leerkrachten in een evenwichtige verhouding zijn vertegenwoordigd. 
Een aantal van de MR-leden heeft ook zitting in de GMR. Eén en ander wordt uitgevoerd via een vastgesteld reglement.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.