Identiteit, missie en visie

Identiteit
“De stichting aanvaardt de bijbel als bron van inspiratie voor al haar werk. De christelijke school richt zich op de vorming en opvoeding van jonge mensen op weg naar volwassenheid. De christelijke school wil kinderen inleiden in de waarden van het christelijk geloof en is oefenplaats voor een leven in verbondenheid met de ander en de wereld.” (Bron: de statuten)

Zie voor verdere invulling van de identiteit ook de Strategisch Perspectieven van Arlanta en VCBO Kollumerland. Er wordt gewerkt aan een nieuw Strategisch Perspectief voor het nieuwe Arlanta.

Missie
Wij helpen kinderen zich zodanig te ontwikkelen dat zij nu en later een waardevolle bijdrage aan de maatschappij kunnen bieden. Onze missie is om kinderen in deze snel veranderende kennissamenleving een stevige basis te bieden waarin ze als verantwoordelijke wereldburgers hun weg kunnen vinden en zich flexibel kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden in leven, leren en werken. Maar we willen vooral ook dat de kinderen op onze scholen een kompas meekrijgen dat richting geeft aan gedrag, aan goed en kwaad, aan zelf en de ander, aan zorg voor mensen en zorg voor de wereld. Ontmoeting met de ander en zijn omgeving is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Visie
Wij willen als Arlanta aan al onze leerlingen betekenisvol, innovatief, passend onderwijs bieden in een veilige en inspirerende leeromgeving waar zij tot optimale bloei komen. Daardoor kunnen ze zich ontwikkelen tot authentieke en zelfbewuste volwassenen die op actieve en positieve wijze deelnemen aan onze veelzijdige samenleving.

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.