Raad van Toezicht

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de stichting in het algemeen en op de bestuurder. Daarnaast is de raad belast met de uitoefening van een aantal bevoegdheden als geregeld in de statuten, het bestuursreglement en het reglement Raad van Toezicht. Tevens draagt zij zorg voor de bestuurlijke inrichting van de stichting en vervult het werkgeverschap ten opzichte van de bestuurder. De Raad van Toezicht staat de bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad terzijde en fungeert als klankbord.

De Raad van Toezicht kiest bij de uitvoering van haar taak voor waardengericht toezicht.  Jaarlijks kiest zij een aantal inhoudelijke thema's waarop het toezicht zich specifiek richt. Dit sluit niet uit dat de Raad als toezichthouder wil zien dat Arlanta aan alle formele vereisten voldoet en dat de financiële continuïteit gewaarborgd is. Dit formele toezicht is en blijft belangrijk. Maar daarbij wil de Raad niet uit het oog verliezen dat het uiteindelijk gaat om hen waaraan Arlanta haar bestaansrecht ontleent: Kinderen die de wereld willen leren lezen.
In de Raad van Toezicht zit een lid op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs.

 

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • Dhr. L. van Dellen (voorzitter) Profiel: Management, strategie en algemeen
  • Dhr. D. Kuipers (vice-voorzitter) Profiel: Onderwijs, ICT en strategie
  • Mevr. M. Kamman Profiel: Onderwijs, kwaliteitszorg en personeel        
  • Dhr. Sj. Hoekstra Profiel: Leefbaarheid en nieuw(ver)bouw
  • Dhr. J. Vlasman Profiel: Financiën
  • Dhr. T. Korvemaker Profiel: Faciliteiten, financiën, juridisch en algemeen.

Het reglement Raad van Toezicht vindt u hier

 

COLLEGE VAN BESTUUR

  • Mevr. H. Rubingh

Heidi Rubingh is vanaf 2019 werkzaam als bestuurder. Zij is altijd in het onderwijs werkzaam geweest. De ervaring die zij opgedaan heeft in haar rol als leerkracht, adjunct-directeur, directeur, staffunctionaris onderwijskwaliteit en zorg, projectleider van de academische opleidingsschool gebruikt zij om binnen Arlanta aantrekkelijk werkgeverschap te realiseren waar onderwijskwaliteit altijd bovenaan de agenda staan.  Het bestuursreglement vindt u hier

 

STAFBUREAU

Mevr. A. T. van Duinen; senior consultant HRM

Mevr. R. Abma-de Vries; ondersteuning College van Bestuur en staf

Contactgegevens:

T 0519 222 736

E info@ arlanta.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.