Strategisch perspectief

In 2023 hebben we een nieuw strategisch perspectief (SP) opgesteld. Samen met kinderen, medewerkers, ouders, de GMR en RvT en een aantal stakholders hebben we gedroomd over onze toekomst en zijn daarna weer afgedaald naar de realiteit. Dit heeft geleid tot een prachtig koersdocument waar we trots op zijn en wat ons richting geeft voor de komende jaren.

 

Onze speerpunten voor de komende jaren

  • We werken samen

Goede samenwerking, gebaseerd op heldere bedoelingen en doelstellingen, is voor ons essentieel. We hebben daarin een ondernemende houding en nemen de leiding wanneer dat passend is. We werken intensief samen met ouders, instellingen voor kinderopvang, het Voortgezet Onderwijs, zorginstellingen, de bibliotheek, en de lerarenopleiding. Hoe en waarom we de samenwerking met deze partners willen verbeteren lees je in ons strategisch perspectief. 

  • We dagen uit

Uitdagend onderwijs maakt leerlingen nieuwsgierig. Het prikkelt kinderen om te onderzoeken, te ervaren, te experimenten en te maken. Het is onderwijs waarbij de betrokkenheid van alle kinderen groot is. We hebben ambities geformuleerd voor kunst en cultuur, wetenschap en technologieonderwijs en digitale geletterdheid. De ambities staan vermeld in ons strategisch perspectief. 

We realiseren onze ambities door:

  • Samen te leren

Onze focus is gericht op het leren van kinderen. Om dit leren steeds beter te faciliteren vinden we het noodzakelijk dat iederéén werkzaam binnen Arlanta leert. We vragen van alle medewerkers een intrinsieke motivatie om te professionaliseren. In deze snel veranderende wereld is het noodzakelijk om kennis, vaardigheden en communicatie up-to-date te houden om goed in te
kunnen spelen op de maatschappelijke opdracht die het onderwijs heeft.

  • Met elkaar in gesprek te blijven

Om onze kwaliteit hoog te houden en ambities te kunnen realiseren is goede communicatie essentieel. 

We verwachten van medewerkers dat ze hun stem laten horen. Op de plek waar dat constructief is. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We geven en ontvangen feedback als basis om samen te kunnen floreren. We bewaken samen onze professionele cultuur. Een cultuur waarin het handelen van iedereen bijdraagt aan het welzijn van kinderen, de collega’s en onszelf

  • Samen op avontuur te gaan

We willen innovatie tot stand brengen. Daarom werken we bij voorkeur niet met van te voren uitgewerkte stappenplannen, waarvoor we vervolgens draagvlak creëren binnen de organisatie. We hebben een hoofd vol dromen en een hart vol zin. Vanuit onze ambitie gaan we experimenteren, onderzoeken wat werkt en leren van onze fouten. We houden ruimte om onderweg in te spelen op dat wat zich
voordoet.  Dát is wat ons avontuure waardevol maakt.

  • Te sturen op verschillen

Onze scholen verschillen in identiteit. Wij zien identiteit is een unieke combinatie van eigenschappen die een school ‘eigen’ maakt. Denk bijvoorbeeld aan het pedagogisch klimaat, de vormgeving van de onderwijsvisie, het contact met de ouders, de manier waarop leerkrachten samenwerken en de wijze waarop de directie leidinggeeft. Stuk voor stuk zijn het uitingen van rollen die een school vervult. De identiteit van een school laat zien waar een school voor staat en áchter staat. Al onze scholen hebben de vrijheid om binnen de kaders van ons SP invulling aan hun eigen identiteit te geven. Dit maakt dat onze scholen echt verschillen van elkaar. Hierdoor is voor zowel ouders als medewerkers ruimte om een school te zoeken waarvan je hart sneller gaat kloppen. 

  • Een goede werkgever te zijn

We investeren in goed strategisch personeelsbeleid om een onderscheidende en aantrekkelijke werkgever te zijn. We willen bijdragen aan het werkgeluk van onze medewerkers. Vitaliteit, bekwaamheid en wendbaarheid zijn voorwaarden om betrokken en gemotiveerd aan het werk te zijn. Om verbondenheid met de school en organisatie te ervaren. En om goed om te kunnen gaan
met de vraagstukken rondom het personeelstekort die wellicht andere organisatievormen vragen.

 

Ben je benieuwd naar onze ambities en strategie? Je leest het in ons Strategisch perspectief

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.