Actief Ouderschap

Arlanta kent voor verschillende onderwerpen expertgroepen. De expertgroepen zijn het gevolg van de ambitie om ruimte te bieden aan ontwikkeling. In gemengde groepen worden veranderingen ‘geboren’ en ideeën uitgewerkt. De expertgroepen zijn bedoeld voor activiteiten die meerdere scholen betreffen. Zij stellen zelf hun doelen vast binnen de kaders van het Strategisch Perspectief

De expertgroep Actief Ouderschap houdt zich bezig met de verdere invulling van ouderbetrokkenheid. De expertgroep Actief Ouderschap heeft de ambitie dat in het schooljaar 2020-2021 ouders op de kaart zijn gezet binnen de nieuwe fusieorganisatie. Ook vindt de groep dat iedere school vorm en inhoud zou moeten geven aan actief ouderschap onder het motto ‘bewust samen voor het kind’. In 2017 zijn de OAC’s geëvalueerd (Vervolg Actief Ouderschap).

Er zitten op dit moment twee ouders in de expertgroep Actief Ouderschap, twee directeuren en twee leerkrachten. De groep wordt begeleid door Jan de Jonge van Nieuw Organiseren.  Wilt u meer weten over de expertgroep of wilt u een rol vervullen in de expertgroep? Stuur dan een mail naar de voorzitter (d.reitsma @arlanta.nl) of meld het bij de directeur van de school van uw kind(eren).

De expertgroep Actief Ouderschap brengt twee keer per jaar een nieuwsbrief uit. 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.