Actief Ouderschap

Arlanta kent voor verschillende onderwerpen expeditiegroepen. De expeditiegroepen zijn het gevolg van de ambitie om ruimte te bieden aan ontwikkeling. In gemengde groepen worden veranderingen ‘geboren’ en ideeën uitgewerkt. De expeditiegroepen zijn bedoeld voor activiteiten die meerdere scholen betreffen. Zij stellen zelf hun doelen vast binnen de kaders van het Strategisch Perspectief

De expeditiegroep Actief Ouderschap houdt zich bezig met de verdere invulling van ouderbetrokkenheid. De expeditiegroep Actief Ouderschap heeft de ambitie dat in het schooljaar 2020-2021 ouders op de kaart zijn gezet binnen de nieuwe fusieorganisatie. Ook vindt de groep dat iedere school vorm en inhoud zou moeten geven aan actief ouderschap onder het motto ‘bewust samen voor het kind’. In 2017 zijn de OAC’s geëvalueerd (Vervolg Actief Ouderschap).

Er zitten op dit moment twee ouders in de expeditiegroep Actief Ouderschap, twee directeuren en twee leerkrachten. De groep wordt begeleid door Jan de Jonge van Nieuw Organiseren. Lees hier over hun ervaringen. Wilt u meer weten over de expeditiegroep of wilt u een rol vervullen in de expeditiegroep? Stuur dan een mail m.haitsma@hetnet.nl of meld het bij de directeur van de school van uw kind(eren).

De expeditiegroep Actief Ouderschap brengt twee keer per jaar een nieuwsbrief uit. Die kunt u hieronder downloaden:

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.