Ouderbijdrage

Basisscholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals een schoolkamp, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden betaald.

 

Hoogte ouderbijdrage

Een school bepaalt zelf de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit gebeurt in overleg met de medezeggenschapsraad van de school. De hoogte van de ouderbijdrage kan per school verschillen. Sommige scholen vragen een vast bedrag per jaar. Andere scholen vragen per activiteit geld aan de ouders. In de schoolgids moet duidelijk staan dat de ouderbijdrage vrijwillig is en wat de hoogte en de bestemming van de bijdrage is.

 

Ouderbijdrage niet betaald

Heeft u de ouderbijdrage niet betaald voor een verplichte activiteit? Dan mag uw kind toch deelnemen aan deze activiteit, omdat de activiteit onderdeel is van het onderwijsprogramma. Heeft u de ouderbijdrage niet betaald voor een extra activiteit die niet verplicht is? Dan mag de school uw kind weigeren voor deze activiteit. De school moet dan wel zorgen voor opvang van uw kind. Informatie hierover vindt u in de schoolgids.

 

Korting of kwijtschelding ouderbijdrage

De meeste scholen hebben een kortingsregeling of een kwijtscheldingsregeling als u de ouderbijdrage niet kunt betalen. U kunt de school ook vragen naar de mogelijkheid om in termijnen te betalen. De school kan u hierover meer informatie geven.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.