Veiligheid op de scholen

De leerlingen gaan naar scholen die voldoen aan wettelijke normeringen, waardoor de veiligheid van leerlingen gewaarborgd is. Ook de buitenspeeltoestellen voldoen aan wettelijke normen.
Bedrijfshulpverleners
Iedere school heeft één of meer gecertificeerde bedrijfshulpverleners, die in geval van nood in actie kunnen komen. Deze bedrijfshulpverleners volgen regelmatig een cursus om de aanwezige kennis en vaardigheden op peil te houden. 
Iedere vier jaar wordt op iedere school een risico-inventarisatie uitgevoerd, terwijl jaarlijks het Plan van Aanpak uitgevoerd en bijgesteld wordt.
Onderhoud
Op jaarbasis worden de scholen bouwkundig gecontroleerd door medewerkers van Onderwijsbureau Meppel te Meppel. Op grond van deze inspectie worden de jaarlijkse en meerjaarlijkse onderhoudswerkzaamheden begroot en uitgevoerd. 
Schoonmaak
De schoonmaak van de gebouwen vindt plaats volgens een vastgesteld schoonmaakbeleid. De uitvoering van de werkzaamheden vindt op een aantal scholen plaats met vaste medewerkers die in dienst zijn van de Stichting. In de overige scholen wordt gebruik gemaakt van de diensten van een schoonmaakbedrijf.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.