Veiligheid op de scholen

Arlanta besteedt veel aandacht aan de veiligheid op de scholen. De gebouwen en buitenspeeltoestellen voldoen aan wettelijke normeringen, waardoor de veiligheid van leerlingen gewaarborgd is. Iedere vier jaar wordt op iedere school een risico-inventarisatie uitgevoerd, terwijl jaarlijks het Plan van Aanpak uitgevoerd en bijgesteld wordt.

Bedrijfshulpverleners
Iedere school heeft één of meer gecertificeerde bedrijfshulpverleners, die in geval van nood in actie kunnen komen. Deze bedrijfshulpverleners volgen regelmatig een cursus om de aanwezige kennis en vaardigheden op peil te houden.

Onderhoud
Op jaarbasis worden de scholen bouwkundig gecontroleerd door medewerkers van Onderwijsbureau Meppel te Meppel. Op grond van deze inspectie worden de jaarlijkse en meerjaarlijkse onderhoudswerkzaamheden begroot en uitgevoerd.

Schoonmaak
De schoonmaak van de gebouwen vindt plaats volgens een vastgesteld schoonmaakbeleid. De uitvoering van de werkzaamheden vindt op een aantal scholen plaats met vaste medewerkers die in dienst zijn van de Stichting. In de overige scholen wordt gebruik gemaakt van de diensten van een schoonmaakbedrijf.

Verantwoordelijkheid ouders
Ook ouders hebben een verantwoordelijkheid voor hun kind tijdens de schooluren. Dat geldt bijvoorbeeld voor gedrag en hygiëne, maar ook voor verzekeringen. Te denken valt aan Wettelijke Aansprakelijkheid, Ziektekostenverzekering, Tandartsverzekering, maar ook aan verlies van persoonlijke bezittingen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.